Příprava na přijímací zkoušky

na osmileté gymnázium 2022/23

Volby

školská rada LŠ

25 let školy

a zahájení roku

Nepřítomnost ve škole

v průběhu léta

Platby v jídelně

na září

Budoucí 6. třída

přestupy ukončeny

  • 29/08   Obhajoby SP
  • 30/08   Opravné zkoušky
  • 31/08   Opravné zkoušky
  • 01/09   Zahájení školy
  • 02/09   Šabaton 6.Z a 1.G
  • 08/09   Ústní část maturit (opravný termín)

Zápisy a přijímací zkoušky