Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Přijetí a zápis do první třídy ZŠ probíhá obvyklým způsobem.

Prosíme vás, abyste předem vyplnili registraci/přihlášku a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky (skola@lauder.cz). Nejpozději do 24. března 2023.

V dubnu před zápisem (pokud jsme obdrželi registraci) Vám vygenerujeme kód, pod kterým se přihlásíte do on-line tabulky a zvolíte si pro Vás optimální čas zápisu v rozmezí 14:00–18:00. V den zápisu, 4. dubna 2023 (náhradní termín 25. dubna), prosím přijďte osobně do školy. K zápisu přineste občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a rodný list dítěte. Výsledky přijímacího řízení škola uveřejní nejpozději do 30 dnů od data zápisu.

(Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na základní školu je výsledkem správního řízení (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona. Tato rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.lauder.cz). O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71, odst. 1, 3). Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.)

Níže naleznete kritéria pro přijímání do 1. třídy ZŠ a registraci/přihlášku k vyplnění.

Termíny zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/24

4. dubna 2023 (14:00–18:00)

Náhradní termín: 25. dubna 2023 (14:00–18:00)

Den otevřeného vyučování 2022/23 v ZŠ

30. listopadu 2022 (8:30–14:00)

Den otevřených dveří 2022/23 v ZŠ

30. listopadu 2022 (14:00–18:00)

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies