Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Přijetí a zápis do první třídy ZŠ probíhá letos prostřednictvím Zápisu OnLine.

Prosíme vás, abyste předem vyplnili registraci ONLINE - viz níže. Nejpozději do 24. března 2024.

odkaz na zápis do školy

V rámci registrace vyplníte základní nacionále, plus si zvolíte čas zápisu (rozmezí půl hodiny). Jako potvrzení Vám příjde e-mail s linkem na Žádost o zápis dítěte do 1. třídy. Prosím el. dovyplňte další údaje a podepsané přineste v den zápisu s sebou. V den zápisu, 2. dubna 2024 (náhradní termín 16. dubna), prosím přijďte osobně do školy. K zápisu přineste občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a rodný list dítěte. Výsledky přijímacího řízení škola uveřejní nejpozději do 30 dnů od data zápisu.

(Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na základní školu je výsledkem správního řízení (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona. Tato rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.lauder.cz). O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71, odst. 1, 3). Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.)

Níže naleznete kritéria pro přijímání do 1. třídy ZŠ.

Termíny zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/25

2. dubna 2024 (14:00–18:00)

Náhradní termín: 16. dubna 2024 (14:00–18:00)

Den otevřeného vyučování 2023/24 v ZŠ

29. listopadu 2023 (8:30–14:00)

Den otevřených dveří 2023/24 v ZŠ

29. listopadu 2023 (14:00–18:00)

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies