Družina a školní klub

Družina a školní klub

kontakty:

druzina@lauder.cz

1. třída: +420 777 700 961, Veronika Vargová (veronika.vargova@lauder.cz)

2. trída: +420 777 700 855, Eliška Bednářová (eliska.bednarova@lauder.cz)

3. třída: +420 777 700 859, Tereza Appelová (tereza.appelova@lauder.cz)

 

Žáci 1. stupně základní školy (1.–4. třídy) mají možnost před i po vyučování navštěvovat školní družinu a to v čase 7:30–8:30 a 12:10–17:00.

K docházce do ŠD přihlašují žáky jejich zákonní zástupci. Navštěvování ŠD je zpoplatněno a činí 500 Kč měsíčně.

Cílem družiny je poskytnout žákům nejen potřebnou péči a prostor k odpočinku, ale i k jejich dalšímu rozvoji a směřovat je k žádoucímu způsobu trávení volného času, zdravé životosprávě a k upevňování hygienických návyků. Tyto cíle naplňujeme za pomocí různých druhů činností: zájmových, rekreačních a odpočinkových. Program školní družiny se neomezuje pouze na areál školy, ale často k němu využíváme i parky a dětská hřiště v okolí.

Během roku navštěvujeme také nejrůznější dětské akce, zajímavé výstavy a pobočky Městské knihovny. Snažíme se žákům poskytnout podnětné, zajímavé a přátelské prostředí, ve kterém budou svůj volný čas trávit rádi.

Detailnější informace o fungování a pravidlech provozu jsou uvedeny v ŠVP a vnitřním řádu školní družiny.

Žáci 5.Z, 6.Z a 1.G mají možnost navštěvovat školní klub. Pod pedagogickým dozorem, v čase 13:30–17:00, bez možnosti používat mobil, k dispozici deskové hry apod. – lze trávit čas aktivně i zcela pasivně, nebude povinný společný program. Do školního klubu je třeba se registrovat (přihláška níže). ŠK je zpoplatněn – 200 Kč měsíčně. Stejné údaje a VS jako pro družinu.

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies