Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Základní informace:

 • kód oboru: 79-41-K/81
 • název oboru: gymnázium
 • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
 • podávání přihlášek do 21. února 2024
 • možnost podání přihlášek na 3 školy
 • nutnost předem si volit pořadí/prioritu škol
 • státní písemná část zkoušky (ČjL a M) do primy (z 5. tříd) se uskuteční ve dnech 16.–17. dubna 2024 (1. a 2. termín)
 • školní část zkoušky (motivační pohovor) proběhne ve dnech 5.–10. dubna 2024.
 • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od září do dubna) každé úterý 14:30–16:10
 • pro školní rok 2023/2024 bylo přijato 20 uchazečů, z toho 3 na odvolání, poslední přijatý uchazeč získal 60 % a umístil se na  24. místě, celkový počet uchazečů byl 41

Den otevřeného vyučování 2023/24 na gymnáziu

 • 29. listopadu 2023 (8:30–14:00)

Dny otevřených dveří 2023/24 na gymnáziu

 • 29. listopadu 2023 (14:00–18:00)
 • 23. ledna 2024 (14:00–18:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (dvě části):

 • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
 • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)

Délka testů: matematika 70 minut, český jazyk 60 minut. Mezi testy je přestávka.

Termíny státních přijímacích zkoušek: 16.–17. duben 2024.

Veškeré informace ke státní části přijímacích zkoušek naleznete na stránkách prijimacky.cermat.cz

Jednotná kritéria pro přijetí

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti.

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %.

Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu:

 • didaktický test z předmětu český jazyk a literatura (35%)
 • didaktický test z předmětu matematika a její aplikace (35%)
 • ústní motivační pohovor (30%), v rámci daného kritéria se hodnotí: motivace uchazeče ke studiu na naší škole (50%), projev a schopnost argumentace (25%), vlastní mimoškolní aktivity (25%)

Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis „Proč právě naše škola?“ (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz). Tento dopis ale není samostatně hodnocen, tvoří pouze podklad pro možné dotazy u ústního pohovoru.

Pokud podmínky k přijetí ke vzdělávání splní více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů se stanoví jako sestupná řada uchazečů seřazených od uchazeče s nejvyšším celkovým procentním ziskem za přijímací zkoušku, který obsadí nejvyšší místo v pořadí, po uchazeče s nejnižším celkovým součtem bodů za přijímací zkoušku, který obsadí nejnižší místo v pořadí.

Termíny pohovorů: 8.–9. duben 2024.

Dokumenty k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/2024 (MŠMT)

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies