Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Kroužky, není-li uvedeno jinak, začínají v týdnu od 18. 9. 2023.

 

Fotbal úterý 16:00–17:00
Paraša úterý 13:30–14:15
Orchestr čtvrtek 14:30–15:30
Bar/bat micva dle domluvy  

Dotazy ke kroužkům: gabriela.kucerova@lauder.cz

Pololetní poplatek za jeden školou pořádaný kroužek je 1 300 Kč (vyjma kroužků, kde je uvedeno jinak).

Číslo účtu: 8868349/0800. Variabilní symbol pro platbu kroužků začíná 3. Formát: 3 (kroužky),  den narození, měsíc narození, rok narození. Např. VS 3240403 je variabilní symbol dítěte narozeného 24. dubna 2003.

Soubory ke stažení

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies