Knihovna

Knihovna

Knihovnice: Anna Hoťová

Dotazy / žádosti o prodloužení výpůjček / tipy na nákup knih pište na anna.hotova@lauder.cz.

Výpůjční doba

pondělí

8:00–16:30
úterý 8:00–14:30
středa 8:00–16:30
čtvrtek 08:00–12:20
pátek ZAVŘENO

Ceník služeb

kopírování/tisk - jednostranná A4 2 Kč
kopírování/tisk - oboustranná A4 3 Kč

Výpůjční řád školní knihovny

  1. Délka výpůjční lhůty je u knih a DVD 4 týdny, u časopisů 14 dnů.
  2. Žák či student, který nevrátí výpůjčku do stanoveného termínu a výpůjčku si předem v knihovně neprodlouží, je povinen zaplatit pokutu z prodlení, která činí 2 Kč za každý započatý den po uplynutí výpůjční lhůty. Dny, kdy je knihovna zavřená, jsou automaticky odečítány.
  3. Maximální počet knih, které si může žák či student vypůjčit na svůj čtenářský průkaz, je 5.
  4. Poškodí-li nebo ztratí-li čtenář zapůjčenou knihu nebo časopis, je povinen tuto knihu nahradit nebo ji zaplatit podle pokynů knihovníka.
  5. Čtenář nemá právo půjčovat zapůjčené knihy ze školní knihovny dalším žákům či studentům bez vědomí knihovníka.
  6. Knihy vracejte výhradně knihovníkovi. Nenechávejte je na vrátnici, ani se nedobývejte do knihovny v době nepřítomnosti knihovníka. Knihy, které nejsou odepsány z konta čtenáře, jsou považovány za nevrácené. Ověřte si proto, že knihy byly v knihovním systému označeny jako vrácené, nebo že výpůjční termín byl prodloužen.

 

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies