Jídelna

Jídelna

Strava.cz - číslo jídelny 5692, přihlášování/odhlašování obědů, stav konta

Jídelníček na aktuální týden

Vedoucí školní jídelny: Anna Valchářová

E-mail: jidelna@lauder.cz

Telefon: 777 712 643

Ceny stravného

Celková měsíční částka je vždy dle počtu dnů v daném měsíci.

  přesnídávka oběd odpolední svačina
16 Kč 27 Kč 16 Kč
1. stupeň 17 Kč 40 Kč ---
2. stupeň a nižší gymnázium 20 Kč 45 Kč ---
vyšší gymnázium 20 Kč 50 Kč ---
Způsoby platby

Bezhotovostní platba na účet číslo 35-8868349/0800 pod příslušným variabilním symbolem

VS = 1 + den a měsíc narození dítěte + rok (poslední 2 čísla), jméno dítěte je možné vložit do poznámky platby

např.: 27. 9. 2001 …… VS = 1270901

Platba v hotovosti v kanceláři jídelny.

Stravné je nutné zaplatit do 25. předcházejícího měsíce.

 

Povinností strávníků je seznámení se s vnitřním řádem školní jídelny.

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies