Poplatky a platby

 • finanční spoluúčast rodičů na chodu gymnázia: 800 Kč měsíčně (číslo platby: 4)
 • platba za kroužky: 1 300 Kč pololetně za jeden kroužek (číslo platby: 3)
 • platba za učebnice hebrejštiny (číslo platby: 7)
 • bezhotovostní platba na účet číslo 8868349/0800 pod příslušným variabilním symbolem
 • VS = číslo platby + den, měsíc a rok narození dítěte (např.: 27. 9. 2015 …… VS = 4270915)
 • jméno dítěte možno vložit do poznámky platby
 • platba v hotovosti v sekretariátu školy
Stravování

Celková měsíční částka je vždy dle počtu dnů v daném měsíci.

 

přesnídávka

oběd

nižší gymnázium

20 Kč

45 Kč

vyšší gymnázium

20 Kč

50 Kč

 • bezhotovostní platba na účet číslo 35-8868349/0800 pod příslušným variabilním symbolem
 • VS = 1 + den, měsíc a rok narození dítěte (např.: 27. 9. 2015 …… VS = 1270915)
 • jméno dítěte možno vložit do poznámky platby
 • platba v hotovosti v kanceláři jídelny
 • platba stravného vždy do 25. předcházejícího měsíce

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies