Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Přijetí a zápis do MŠ probíhá letos prostřednictvím Zápisu OnLine.

Prosíme vás, abyste předem vyplnili registraci ONLINE – viz níže. Nejpozději do 19. dubna 2024.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LŠ – REGISTRACE

V rámci registrace vyplníte základní nacionále, plus si zvolíte čas zápisu (rozmezí půl hodiny). Jako potvrzení Vám příjde e-mail s linkem na Žádost o zápis dítěte do mateřské školy. Prosím el. dovyplňte další údaje a podepsané přineste v den zápisu s sebou.

V den zápisu, 7. května 2024, prosím přijďte osobně do školy. K zápisu přineste občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o zápis dítěte do MŠ. Přítomnost zapisovaného dítěte je vítaná, ale není nutná.

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.lauder.cz). Výsledky přijímacího řízení škola uveřejní nejpozději do 30 dnů od data zápisu.

Níže naleznete kritéria pro přijímání do MŠ.

Termín zápisu pro školní rok 2024/25

  • 7. května 2024 (12:30–18:00)

Den otevřených dveří v MŠ

  • 21. března 2024 (9:00–11:30, 14:00–18:00)

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies