Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Přijetí a zápis do MŠ probíhá obvyklým způsobem. S ohledem na zcela zaplněnou kapacitu MŠ není přijetí v průběhu školního roku reálné. Prosíme vás, abyste předem vyplnili níže přiloženou registraci a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky (skola@lauder.cz). Nejpozději do 19. dbuna 2024. Lze přijít k zápisu i bez (před)registrace, ale v takovém případě možná budete muset čekat delší dobu.

V dubnu před zápisem (pokud jsme obdrželi registraci) Vám vygenerujeme kód, pod kterým se přihlásíte do on-line tabulky a zvolíte si pro Vás optimální čas zápisu v rozmezí 12:30–18:00.

V den zápisu, 7. května 2024, prosím přijďte osobně do školy. K zápisu přineste občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a rodný list dítěte. Přítomnost zapisovaného dítěte je vítaná, ale není nutná. Výsledky přijímacího řízení škola uveřejní nejpozději do 30 dnů od data zápisu.

Níže naleznete kritéria pro přijímání do MŠ a registraci/přihlášku k vyplnění.

Termín zápisu pro školní rok 2024/25

  • 7. května 2024 (12:30–18:00)

Den otevřených dveří v MŠ

  • 21. března 2024 (9:00–11:30, 14:00–18:00)

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies