Co dělat, pokud nejsem přijat v 1. kole na SŠ?

15.5.2024 |  Petr Karas | 

Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení


– Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024.
– Termín pro podávání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024.
– Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v 1. kole konal jednotnou zkoušku. Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihláškudo 1. kola, ovšem přihláška do 2. kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná zkouška.
– Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do 12. června 2024.
– Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků, obdobně jako v 1. kole.

 

Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení
– 3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.
– Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.
– Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Přihlášky nelze podat v DiPSy. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.
– Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou zkoušku.
– Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.
– Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.
– Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

Soubory ke stažení

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies