Poplatky a platby

Školkovné

Příspěvek rodičů činí 6 000  Kč měsíčně při celodenní péči, při polodenní 4 000 Kč. Členům ŽOP poskytuje Obec, v případě podpisu čestného prohlášení o  výši rodinných příjmů, příspěvek na školkovné ve výši 3 000 Kč měsíčně. V případě potřeby je možné zažádat u ŽOP nebo přímo u Lauderových škol o sociální výpomoc.

  • bezhotovostní platba na účet číslo 8868349/0800 pod příslušným variabilním symbolem
  • VS = 5 + den, měsíc a rok narození dítěte (např.: 27. 9. 2015 …… VS = 5270915)
  • jméno dítěte možno vložit do poznámky platby
  • platba v hotovosti v sekretariátu školy
 
Stravování

Celková měsíční částka je vždy dle počtu dnů v daném měsíci.

 

přesnídávka

oběd

odpolední svačina

16 Kč

27 Kč

16 Kč

  • bezhotovostní platba na účet číslo 35-8868349/0800 pod příslušným variabilním symbolem
  • VS = 1 + den, měsíc a rok narození dítěte (např.: 27. 9. 2015 …… VS = 1270915)
  • jméno dítěte možno vložit do poznámky platby
  • platba v hotovosti v kanceláři jídelny
  • platba stravného vždy do 25. předcházejícího měsíce

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies