Výsledky zápisu ZŠ (2024)

26.4.2024 |  Petr Karas | 

Zápis do 1. třídy základní školy školního roku 2024/2025

Vážení rodiče,

v letošním roce se opět k zápisu do 1. třídy dostavilo více dětí, než můžeme přijmout. Proto jsme museli postupovat dle předem zveřejněných kritérií.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí posíláme vyjádření poštou. Přijaté najdete dle registračních čísel níže. Prosím rodiče všech přijatých, aby nám mailem/poštou potvrdili zájem opravdu nastoupit nejpozději do 10. května 2024. Abychom mohli případně přijmout další.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Vzor odvolání není jednotný, lze použít např. tento: ODVOLÁNÍ

Na závěr bych chtěl ještě jednou vyjádřit, že mě osobně mrzí, že musíme z kapacitních důvodů řadu dětí odmítat.

S pozdravem a prosbou o pochopení

Petr Karas
ředitel školy

 

Seznam přijatých dětí – dle registračních čísel – školní rok 2024/2025

(Základní škola Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP, Belgická 25, 120 00, Praha 2)


KJPQD
5SWVJ
9858U
0RXH9
6FGM1
YLSL7
58PPH
9IU45
RBC3F
L4ENV
3XMD7
OIF2X
4ANOS
1RESG
UX2M3
ZFMI4
ISXL5
BBTAH
N63XD
UBOIG
EP3S0
539W6
50WAA (zahraniční vzdělávání)
323Q9 (zahraniční vzdělávání)
 
Odklad

1TDSK
EF3FK
PI0IV
73OTW

Soubory ke stažení

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies