Lenka Mošnerová školní speciální pedagog

Chuť někoho něco naučit se u mne projevila už v dětství. Ve dvanácti letech jsem naučila jednoho hocha plavat přesně tak, jak nás vedli lektoři na plaveckém táboře. Rodiče chlapce byli velmi překvapení.

Snažím se, aby děti, které mám v péči, hned na první hodině zažily přijetí a úspěch, přestože reedukace obtíží  je běh na dlouhou trať. Do hodin speciálně pedagogické péče zařazuji relaxační aktivity, hrajeme různé didaktické hry a povídáme si. Při práci vycházím mimo jiné z Feuersteinovy metody. Baví mě připravovat hodinu jednotlivým žákům podle jejich potřeb individuálně na míru. Nejkrásnější jsou pro mě momenty, kdy mi děti sdělují, že by u mě nejradši zůstaly i na další vyučovací hodinu. Ve škole se zabývám také  prevencí a těší mě práce s předškoláky, jejichž bezprostřednost a neustálá potřeba pohybu mě pozitivně nabíjí.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies