Klára Kuběnová učitelka němčiny a školní IT

Němčina je jazyk našich sousedů. Jazyk je základem k vzájemnému porozumění. Společně s žáky objevujeme němčinu, s jejíž pomocí se jednou mohou domluvit nejen na sjezdovce v Alpách nebo v Albertině ve Vídni, ale i se svými potencionálními spolužáky na školách v německy mluvících zemích. Z kultury, zvyků a historie skládáme pestrou mozaiku středoevropského prostoru. Překonat ostych z vlastních nedokonalých vět mnohdy trvá (němčina je třetí cizí jazyk, který se na škole učí), ale když se začne dařit vyjádření myšlenky a vznikne dialog, otvírají se žákům další možnosti komunikace a poznání.

Druhou srdcovou záležitostí vedle němčiny je pro mě školní technika a její smysluplné a bezproblémové využití ve výuce a během projektů. Odpočívám u ní po "upovídaných" hodinách němčiny. A že občas odstěhuju tu lavice, jinde skříň? To je jen další dílek ve skládačce mých školních dní, které my pak jako celek dávají smysl.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies