Anna Hoťová knihovnice

Baví mě příběhy, které se odehrávaly i odehrávají. Proto jsem se stala knihovnicí. Kniha (i její předchůdci ve formách hliněných tabulek či papyrů) je pro příběhy velice dobrým nosičem. Zároveň se příběhům a světové literatuře věnuji i v rámci předmětu Svět velkých příběhů, který je určen pro část studentů druhého stupně. Poznat příběhy různých lidí, věcí, uměleckých památek je nejlepší cestou k vzájemné toleranci a ohleduplnosti. Jsem ráda, když mají studenti chuť diskutovat. Když jsou zvídaví. A když ve výtvarné části předmětu pod vedením mé kolegyně Lucie Hujerové ztvární příběh tak, že vidím, že se dotkl jejich mysli (a možná i srdce).

Ve výuce se snažím o rozvíjení čtenářské gramotnosti a práce s textem. Rovněž využívám i aktivity fungující v čtenářských kroužcích. Kroužek pro 1. stupeň s názvem Do světa příběhů již několik let na škole vedu.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies