Aleš Weiss učitel židovské výchovy

K učení na základní škole a na gymnáziu jsem se dostal přes vyučování starších a dospělých studentů. Vyučování je pro mě spíše společným studiem, a to je i aspekt, který mě na něm nejvíce přitahuje. 

Hodiny židovské výchovy vnímám jinak než ostatní předměty. Méně přísného známkování a více laskavosti a benevolence. Mým hlavním cílem je vytvářet u studentů pozitivní a otevřený vztah k judaismu,  židovské kultuře a židovské komunitě. Židovství může mít v našem životě mnohem pevnější místo, podaří-li se nám proniknout pod povrch základní židovské gramotnosti. Proto se snažím se ukázat židovství jako pestrobarevný dynamický svět plný cenných zkušeností, velkých otázek a inspirativních diskuzí, které se bezprostředně týkají všech dimenzí našeho života. 

Vždy mám radost z dobré debaty mezi studenty, z kritických poznámek a otázek prozrazujících zájem, inteligenci a touhu najít pro židovství ve vlastním životě takové místo, aby bylo zdrojem smyslu a inspirace pro osobní štěstí, lepší mezilidké vztahy i laskavější a spravedlivější společnost.  

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies