Profily učitelů e-školy

Zuzana Shoshi Dostálová

je absolventkou anglistiky a hebraistiky na FF UK. Vyučovala hebrejštinu na pražském Ulpanu a v Lauderových školách, podílí se na aktivitách neziskové organizace zajišťující chod malé školy v indickém Himálaji, kde několik let strávila. Příležitostně překládá izraelskou poezii, ráda cvičí, jí a řídí, miluje moře, hory a lesy.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro dospělé.

Jan Fingerland

Pracuje jako komentátor v Českém rozhlase, kde m.j. píše o blízkovýchodní politice. Vystudoval politologii a politickou filosofii. Židovskými tématy se zabýval během studia na Paideia - Institute for Jewish Studies ve Stockholmu a Shalem Center v Jeruzalémě, ale není hebraista ani religionista, spíše nadšený zájemce. Nedávno vydal knihu Hebrejky, která je volnou předlohou pro stejnojmenný kurz.

V e-škole učí kurz Hebrejky, pozoruhodné ženské postavy v Bibli v programu pro dospělé.

Filip Friedman

Vystudoval Hertzog College, obory světové dějiny a rabínskou literaturu. V současné době studuje na univerzitě Bar Ilan a v kollelu. Ve volném čase se věnuje četbě a chození po horách.

V e-škole učí židovskou výchovu v programu pro děti.

Peer Friedmann

vystudoval literaturu na telavivské univerzitě, kde absolvoval diplomovou práci o Karlu Čapkovi. Studoval i na FF UK. Překládá beletrii z češtiny do hebrejštiny (mj. romány Jáchyma Topola a Ladislava Fukse, eseje Karla Čapka, deníky Helgy Weissové či Michala Krause). Učí hebrejštinu a semináře židovských studií na Lauderových školách v Praze.

V e-škole učí hebrejský jazyk pro pokročilé v programu pro dospělé.

Julie Ginzberg-Ravinger

hebraistiku vystudovala před lety společně s kroatistikou na FF UK v Praze, pak pracovala jako redaktorka. Dnes už ale žije v izraelském Tel Avivu a pokud zrovna nevyučuje online, bude se nejspíš nacházet v místním zvířecím útulku, kde se na dobrovolnické bázi věnuje práci se psy. Miluje vodu a moře. Týdně uplave aspoň 10 kilometrů, příležitostně píše do českých periodik a protože si zatím nekoupila vysněnou motorku, ráda chodí pěšky.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti.

Alžběta Glancová

Vystudovala hebraistiku na FF UK v Praze, FU v Berlíně a Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Hebrejštinu učí na Lauderových školách v Praze a na katedře hebraistiky FF UK. Příležitostně překládá. Kromě hebrejštiny se zajímá o vaření a židovskou kuchyni, teoreticky i prakticky. Spolu s ilustrátorkou Lucií Lučanskou je autorkou hebrejského slabikáře Alef bet teď!, který vyšel v září 2019.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti.

Je koordinátorkou e-školy.

Karolina Kašeová

studovala hebraistiku na FF UK. Jeden akademický rok strávila na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde se věnovala moderní hebrejštině, jazyku jidiš a jidiš literatuře. Hebrejštinu učí v pražském Ulpanu. Ráda vaří, zahradničí a zpívá. Se svými přáteli založila v roce 2015 klezmerovou kapelu Mi Martef, která interpretuje známé i méně známé jidiš písně.

V e-škole učí hebrejštinu pro děti.

Rabín Daniel Mayer

studoval na Zemském rabínském Ústavu v Budapešti, kde roku 1984 obdržel smichu. Studium pedagogiky – vzdělávání dospělých na speciálních kursech Ministerstva školství Izraele, studium na FF UK Ústav Blízkého východu a Afriky, 2012 Ph.D. Zajímá se o historii, obecnou a biblickou archeologii a numismatiku. Publikuje v měsíčníku Maskil a v teologických a numismatických časopisech.

V e-škole učí židovskou výchovu v programu pro děti.

Mariana Senft

vystudovala hebraistiku na FF UK a poté strávila rok na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V Praze učila hebrejštinu v jazykové škole Ulpan a v mateřské škole při ŽOP. Od roku 2017 žije opět v Izraeli. V roce 2021 dokončila čtyřleté studium tance na Jeruzalémské Akademii hudby a tance a začala studovat magisterský obor Tanečně-pohybová terapie.

V e-škole učí od roku 2016 hebrejský jazyk v programu pro děti i v e-škole pro dospělé studenty.

Monika Tintěrová

je absolventkou pražské hebraistiky a plzeňských blízkovýchodních studií. Pobývala na různých místech v zahraničí, mimo jiné i v Jeruzalémě, kde strávila akademický rok výzkumem a divadelní tvorbou na The Hebrew University of Jerusalem. Věnuje se hebrejštině a její výuce, studiu na DAMU, performance a psaní. Na jaře příštího roku ji vyjde básnická prvotina Starý paní mají v ústech porcelán. Ve volném čase ráda cestuje, tančí a zpívá.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro dospělé studenty.

Daniel Vaněk

vystudoval hebraistiku na Filosofické fakultě UK, kromě výuky na e-škole je kantorem (chazanem) Federace židovských obcí v ČR a vede bohoslužby v pražské Jubilejní synagoze. Kromě služby židovské obci a škole jsou jeho zálibou starožitnosti.

V e-škole učí židovskou výchovu v programu pro děti.

 
 
 


Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies