Gymnázium

Gymnázium

  • úspěšnost přijetí na VŠ dlouhodobě 90–100 %
  • ve třídách je nejčastěji do 20 studentů, individuální přístup
  • první hodina začíná v 8.30
  • bohatá nabídka volitelných seminářů

Gymnázium LŠ je svým zaměřením všeobecné. Cílem školy je poskytnout vzdělání v  rámci evropské, české a židovské kultury. Škola je otevřena všem studentům s  židovskými kořeny, případně i těm, kteří chtějí poznat židovskou kulturu a tradici formou volitelných seminářů.

Třídy tvoří malé kolektivy a nabízejí osobní přístup. Výuka probíhá podle osnov MŠMT pro gymnázia, učební plán je však přizpůsoben specifikům gymnázia, tedy výuce základů judaismu a hebrejštiny. V oblasti cizích jazyků škola, kromě povinného anglického a hebrejského jazyka, nabízí francouzštinu a němčinu.

Gymnázium pořádá různé výlety, kulturní akce a vzdělávací projekty s židovskou tématikou.

Výuka na gymnáziu vychází ze schváleného školního vzdělávacího programu LE-CHAJIM MASKILIM, který vychází z RVP.

Učební plán

Předmět 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G 6.G 7.G 8.G
Celkem týdně hodin 28 30 32 32 35 34 34 30
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 3 3 4 5
Anglický jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3
Volitelný jazyk (Nj, Fj)     3 3 3 3 3 3
Hebrejský jazyk 3 3 3 3 3 3    
Matematika a její aplikace 4 4 4 4 4 3 4 3
Informatika   1 1   1 1    
Dějepis 2 1 1 2 2 2 2  
Občanská výchova 1 1 1 1        
Fyzika   2 2 2 2 2 2  
Chemie     2 2 2 2 2  
Biologie 2 2 1 1 2 2 2  
Laborky Fy/Ch/Bi       1        
Geografie 2 2 1   2 2 2  
Hudební výchova 1 1 1   1 1    
Výtvarná výchova 2 2 2   1 1    
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Židovská výchova 2 2 1 2 2 2 2  
Mediální výchova       2        
Základy spol. věd         2 2 2 2
Volitelný předmět 1             2 2
Volitelný předmět 2             2 2
Volitelný předmět 3               2
Volitelný předmět 4               2
Volitelný předmět 5               2
Volitelný předmět 6               2

Soubory ke stažení

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies