Volby do školské rady LŠ – návrhy na kandidáty

1.10.2023 |  Klára Kuběnová | 

zástupce rodičů za MŠ a zástupci pedagogů za ZŠ a G

Vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

 

volby do rodičovské a učitelské části školské rady proběhnou od 2. do 6. října 2023.

Volit se bude zástupce rodičů za MŠ a zástupci učitelů za ZŠ a G.

Kandidáty je možné navrhovat do 27. září 2023.

 

Členství ve školské radě je dobrá příležitost pro ovlivňování správy školy. Školská rada např. projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj. Funkční období je na 3 roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Navrhněte vhodné kandidáty do školské rady, příp. se sami ucházejte o kandidaturu. Návrhy posílejte e-mailem na adresu skolska.rada@lauder.cz do 27. září 2023. S návrhem zašlete prosím stručné informace o kandidátovi.

K podmínkám kandidatury volebního řád uvádí:

Čl. II

Zástupci rodičů jsou voleni pouze za tu školu, kterou navštěvuje jejich dítě, tzn. zástupce rodičů za MŠ má alespoň jedno dítě v MŠ, zástupce rodičů za ZŠ má alespoň jedno dítě v ZŠ a zástupce rodičů za G má alespoň jedno dítě v G.

Čl. III

Zástupci pedagogů jsou voleni pouze za tu školu, pro niž podle pracovní smlouvy pracují. Voleni mohou být ti pedagogové, kteří mají řádnou pracovní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou nebo kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti. V obou případech musejí být zaměstnáni nejméně na poloviční úvazek. Všechny tři zástupce volí celý pedagogický sbor.

Za volební komisi

Klára Kuběnová

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies