Přihlášky (a přihlašování se) na SŠ

29.1.2024 |  Petr Karas | 

Informace k přihláškám (přijímací zkoušky na SŠ)

 

Vážení studenti a rodiče,

 

již tento týden, od 1. února, můžete podávat přihlášky na střední školy. Mezní termín pro podání je 20. únor. Prosím, nezapomeňte podat včas.

Jak již asi víte, letos proběhne systém přihlašování odlišně. Můžete podávat až tři přihlášky na tři různé školy/obory, musíte při podání zvolit pořadí/prioritu jednotlivých škol/oborů. Přihlášku musíte podat, ať se hlásíte na jakýkoliv obor střední školy, včetně nematuritních.

Více informací naleznete na stránkách Cermatu k JPZ:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

 

Přihlášku lze podávat třemi způsoby:

- elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – Bankovní identita, apod.),

- podáním výpisu vytištěného z online systému,

- podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

 

První dvě možnosti vyžadují přihlášení se na portál: https://dipsy.cz/

Doporučujeme tuto cestu – buď s NIA – pak máte k dispozici veškeré informace a není nutné čekat, co Vám pošle škola, plus nemusíte nic dál řešit, tisknout, nosit na jednotlivé školy. Nebo bez el. ověření – pak se vytiskne přihláška vyplněná v DIPSY a musí se 1–3x (dle počtu vybraných škol/oborů) donést/poslat na dané školy.

Pokud jsou vyžadovány přílohy – prospěch, lékař, (u LŠ motivační dopis) atd. – vše lze vkládat jako příloha (fotka, sken) do DIPSY spolu s přihláškou.

JPZ se koná na jedné či dvou ze škol, na které se uchazeč hlásí – vybírá Cermat – dle vzdálenosti od bydliště, sekundárně dle kapacity místa.

Pokud škola koná školní kolo přijímaček – musí dát dva termíny, jeden z nich nesmí být v době konání státních zkoušek. Volba není na Cermatu, ale na škole. Koná se vždy v dané škole.

 

Pročtěte si informace na výše uvedeném odkazu (www.prihlaskynastredni.cz) a prohlédněte si přiložená videa. Obdobné informace naleznete na NPI:

https://www.npi.cz/aktuality/77808-elektronicke-prihlasky-krok-za-krokem

 

Informace k přihláškám pro naše 8G na našem webu:

https://www.lauder.cz/gymnazium/prijimaci-zkousky

 

Prosím:

1) nezapomeňte se přihlásit do 20. února,

2) doporučujeme zvolit elektronický způsob přihlášení,

3) na daných stránkách a videích naleznete odpovědi na prakticky veškeré otázky,

4) pokud si žák zvolí jen jednu školu/obor (rozhodně nedoporučujeme u 9. třídy), koná oba termíny 1. kola v dané škole (tedy nepřichází o druhý pokus jako v předchozích letech),

5) 100% nepůjde měnit prioritu škol po 20. únoru. Pokud byste byli přijati na školu 1. volby a najednou chtěli na 2. školu, NELZE! Sice je možné se vzdát výsledků 1. kola, ale pak zcela anulujete veškeré přihlášky a výsledky a nejste přijati ani na zbývající dvě školy. Museli byste pak do 2. kola a doufat, že někde bude místo. Prosím, nedělejte to.

 

Pokud by i po prostudování materiálů zůstala nějaká otázka, napište mi.

 

Přeji všem deváťákům a páťákům hodně štěstí.

Petr Karas (petr.karas@lauder.cz)

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies