Tomáš Breník učitel angličtiny a matematiky

Vždy mě na učení nejvíc zajímalo, jak nad věcmi přemýšlí ostatní. Vychází to z toho, že jako první jsem začal učit matematiku a v té může opravdu každý mít svůj vlastní přístup i způsob přemýšlení. Přijít si na něco sám je skvělý pocit a když ho učitel docílí v hodině, znamená to pro mě mnohem víc, než naučit se nazpaměť cokoliv doma. I proto jsem zastáncem interaktivní výuky, se studenty se snažím komunikovat a řešit náročná témata a okruhy co nejlidštěji a co nejpraktičtěji.

Co se týče angličtiny, tak před nástupem do LŠ jsem dlouho připravoval studenty ke zkouškám z angličtiny (FCE, CAE, CPE). Důsledkem toho je, že cvičení na kterých v hodinách angličtiny pracujeme, jsou odrazem takové zkoušky. Studenti si tedy musí osvojit nejen gramatiku a slovíčka, ale velký důraz kladu i na mluvení, poslech, čtení, ale i psaní, které bývá opomínané, avšak pro hladké používání jazyka v různých situacích nezbytné.

V matematice mi jde hlavně o pochopení tématu a v hodinách se snažím využívat peer-teaching, tedy, že si žáci navzájem pomáhají, abych vyrovnal vědomostní a dovednostní mezery. Protože matematika bývá brána jako takový "strašák", snažím se hodinu co nejvíce uvolnit, aby se studenti nebáli dělat chyby a když už je udělají, tak se naučili s nimi pracovat. Těžko na cvičišti...

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies