Školská rada rodiče, učitelé, zřizovatel

Lauderovy školy mají jednu školskou radu (společnou pro MŠ, ZŠ a gymnázium). Rada má deset členů; jsou to zástupci zřizovatele, rodičů a pedagogů.

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni do Školské rady:
Ondřej Koutský (MŠ, do 10/2026)
Anna Meissner, předsedkyně školské rady (ZŠ, do 9/2025)
Vanda Vynohradnyková Gaydečková (G, do 9/2025)

Za pedagogické pracovníky školy:
Radka Sobolová (MŠ, do 9/2025)
Jakub Žaba (ZŠ, do 10/2026)
Matěj Dostál (G, do 10/2026)

Za zřizovatele:
David Kostka (do 5/2024)
Petr Kučera (do 5/2024)
Věra Semerádová (5/2024)

Za zletilé studenty školy:
--------------------- (G)

Připomínky, dotazy a návrhy můžete zasílat na adresu školské rady.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies