Šárka Kvasničková učitelka fyziky a matematiky

Šárka Kvasničková – učitelka fyziky a matematiky

Ve výuce fyziky se snažím maximálně využívat příkladů z reálného života. Chci naučit žáky chápat svět kolem sebe, proto je vedu k pozorování, k experimentování, k vyvozování závěrů a k řešení problémů logickými postupy. Často společně vyrábíme nebo stavíme objekty, na kterých se žáci učí chápat fyzikální principy. Snažím se, aby tak těžký a často obávaný předmět, jakým fyzika bezesporu je, nebyl zdrojem školního stresu ale spíše zábavy a hlubšího porozumění světu kolem nás. V matematice chci, aby žáci přemýšleli nad řešením problémů. To je důležitější než rutinní počítání příkladů.

Proč učím? Při práci mě uspokojuje, když rozpoznám na žákovi, že chápe. Je radost být u toho, když žáci dělají pokroky, daří se jim a vidí v učení smysl. Velkou radost mám také vždy u obhajob seminárních prací, z toho jak zajímavé věci naši studenti dělají!! Skvělý je také zájem studentů o náš dobrovolnický projekt ve škole. Jsem pedagogická optimistka a mám ráda svou práci!!  

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies