Renata Šagátová učitelka francouzštiny

Pozice francouzštiny jako cizího jazyka na středních školách se dost mění. Francouzština je často braná jako "složitý" jazyk, což mě vede k přemýšlení nad novými přístupy k výuce.

Již od začátku žáky motivuji k mluvení a porozumění. V hodinách pracujeme na výslovnosti a to formou různých, mimo jiné i dramatických cvičení. Ovlivnila mě metoda "pěti smysly" a psychosomatický přístup. Snažím se žákům jazyk zprostředkovat různými vjemy. To jim pomáhá v "zapamatování si", vede je k přesnosti a k autonomní práci s chybou. Výuka je tak živější, zábavnější a pestřejší. V rámci hodin podporuji studenty ve spolupráci a vzájemné pomoci.

Mám radost, když studenti nacházejí propojení mezi jednotlivými jazykovými jevy. Těší mě, když mají radost z vlastní práce a pokroků.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies