Radka Sobolová učitelka na 1. stupni

Profese učitelky mě naplňuje, protože je dynamická a nutí mě jít stále dopředu, vzdělávat se a neustrnout na místě.

Při výuce usiluji o to, aby výuka bavila mě i děti. V životě mě ovlivnila hodně metodika programu Začít spolu, jehož prvky pravidelně zařazuji. Kromě učení gramotnosti věnuji hodně času osobnostně sociální výchově a výuce k životním hodnotám, a to i prostřednictvím vzdělávání mimo školní lavice, na školních výletech i školách v přírodě. Nemyslím si, že jsem ve třídě ta, která vždy ví a zná. Obohacuji se o názory a pohledy dětí a ráda se nechávám inspirovat nápady dětí, které pak využívám při projektové výuce. Těší mě společné akce školy s hudbou a setkávání s rodiči a se současnými i bývalými žáky.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies