Marta Ledinská učitelka biologie a matematiky

Při výuce biologie dávám důraz na vztahy mezi organismy a na vztah člověka a přírody. Chtěla bych, aby studenti do přírody chodily rádi a aby jí rozuměli. Nebazíruji tolik na faktech a na taxonomii, na druhou stranu chci, aby poznali běžné druhy rostlin i živočichů v naší přírodě. Vzhledem k obsáhlosti biologie se snažím vést studenty k tomu, aby věděli, kde si informace mohou vyhledat. Studenti se to učí pomocí referátů i pracovních listů, v kterých se snažím, aby hledali souvislosti a aby byli schopni porovnávat.

V rámci matematiky vedu studenty k tomu, aby objevovali sami různé způsoby řešení. Zároveň se je snažím naučit odhadnout výsledek, aby počítání nebyla jen rutina, ale aby se nad výsledkem vždy zamysleli.

Těší mě, když se studenty mohu o různých problémech diskutovat a vidím, že je téma zaujme a oni si sami začnou vyhledávat informace. Velmi ráda vedu seminární práce a pozoruji pokroky studentů. Nejvíc mě potěší, když se naši absolventi vracejí na Lauderovy školy a na léta, která zde strávili, vzpomínají s láskou.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies