Markéta Imlaufová učitelka českého jazyka, občanské výchovy a základů společenských věd

Jako učitelka občanky a základů společenských věd se snažím ve svých hodinách vytvářet příležitost pro osobnostní rozvoj a zdravé sebepojetí. Své žáky se snažím vést k tomu, aby byli nejen dobrými studenty, ale především dobrými lidmi. Stejně tak je pro mě důležité vést studenty k budování kvalitních mezilidských vztahů. V hodinách českého jazyka vycházím z reálných komunikačních situací. Děti se snažím vést k uvědomění, že prostřednictvím jazyka poznáváme a rozumíme světu kolem nás. Díky zkušenosti s prací ve zpravodajství využívám ve výuce hodně i mediální sdělení. Čeština pro mě není jen gramatika. Jednu hodinu týdně věnujeme četbě a prezentačním dovednostem. Baví mě, že učení není stereotypní. Každá hodina je unikátní, baví mě diskuse se studenty a chvíle, když se společně něčemu zasmějeme. Jsem vděčná i za moje kolegy, kteří jsou motivovaní a nasazení pro svou práci.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies