Lucie Berka Hall učitelka matematiky a chemie

Učitelkou jsem chtěla být již od malička, takže si vlastně plním svůj sen…

Chemie na 2. stupni ZŠ či nižším gymnáziu by měla být hlavně o pochopení daného předmětu, o pokusech. Důraz by měl být kladen na pochopení, logickém odvozování a přiblížení chemie dětem. Na vyšším gymnáziu už ale chemie o hraní zcela není. Na naší škole mají přírodovědné předměty nižší dotaci než na jiných školách a přesto se v každém ročníku najdou studenti, kteří přírodovědné předměty buď chtějí studovat či je potřebují k přijímacím zkouškám. I tak se musí tito studenti sami dovzdělávat, neboť není v mých silách stihnout veškeré učivo, které by potřebovali. I zde ale kladu důraz na pochopení jednotlivých zákonitostí a odvozování. Jen už to nejde tak snadno jako na druhém stupni.

U matematiky je to velmi podobné, jen je třeba zdůraznit, že zrovna matematika na 2. stupni ZŠ či nižším gymnáziu má pro většinu žáků daleko větší uplatnění než ta středoškolská. Nesmíme ale zapomenout, že matematika velmi pomáhá k rozvoji logického myšlení, prostorové orientace, k práci s chybou a odhady.

Mám velkou radost, když vidím, že žák pochopí, dělá pokroky a třeba se i dostane na svou vysněnou vysokou školu. Stejně tak mě baví i to, že o žákovi vím více než jen jeho studijní výsledky.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies