Kateřina Weberová učitelka židovské výchovy, hebrejštiny, základů společesnkých věd a psychologie

Předměty, které učím, mě velmi baví, a ráda bych něco z této lásky předala dál. Také mám ráda naši školu, a doufám, že se mnou tento pocit sdílí i řada studentů.

V židovské výchově se snažím, aby studenti měli představu o rozmanitosti židovství, a aby si každý našel to, co ho zajímá, ať již jsou to příběhy z Tanachu, dějiny či etické otázky.

V hebrejštině mi vedle jazykových schopností jde rovněž o nahlédnutí do izraelské reality. Propojování předmětů vůbec považuji za důležitý princip, protože svět nejsou oddělené školní předměty.

Občanskou výchovu považuji za jeden z nejdůležitějších předmětů, protože zde řešíme reálné životní problémy (mezilidské vztahy, komunikace, média, pracovní trh). Právě na hodinách občanské výchovy často vidím velký zájem a potřebu studentů sdílet vlastní zkušenosti.

Tato otevřená atmosféra mi dělá velkou radost. Dalším zdrojem radosti jsou okamžiky, kdy mě studenti ohromí svojí kreativitou, technickými či jinými dovednostmi. Rozvíjení dovedností vůbec považuji v rychle se měnícím světě za klíčové, stejně jako rozvíjení dobrých mezilidských vztahů, a jsem ráda, že učím ve škole, která na tyto cíle klade větší důraz než na akademické znalosti a známky.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies