Jakub Žaba učitel geografie a dějepisu

Na svých hodinách usiluji o vytvoření přátelské atmosféry, ve které se žáci cítí bezpečně a nemají strach z aktivního zapojení se do výuky. Stavím na vzájemném respektu. Myslím si, že je to nejlepší cesta, jak mít ze setkávání oboustrannou radost a jak docílit efektivní výuky. Snažím se učit co nejinteraktivněji, zábavně a zapojovat co nejvíce žáků.

Ačkoliv se neztotožňuji s ideou, že informace jsou pouhou záminkou k osvojování si dovedností, v běžných předmětech studenty nezatěžuji množstvím povinné faktografie. Důraz kladu na hlubší porozumění a schopnost chápat věci v širších souvislostech. Zejména gymnazisty ve vyšších ročnících vedu k rozvíjení kritického a abstraktního myšlení, které je nezbytné pro odlišení důležitého od nepodstatného a pro zorientování se ve stále více provázaném světě.

Mám rád vzájemné setkávání s žáky na denní bázi. Těší mě, když na hodiny přicházejí s pozitivním očekáváním a se zájmem se zapojují do výuky.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies