Jakub Stadler učitel angličtiny

Do třídy přináším zkušenosti s prací s mladistvými v různých neformálních kontextech. Protože jsem také student, vzdělávání je pro nás jakýsi sdílený akční výzkum, při kterém zakoušíme propojenost teorie a praxe, tedy i jazykových znalostí a dovedností. 

Covid pouze potvrdil, že důležitější než ideály produktivity a efektivity jsou lidské vztahy a pocit smysluplnosti. Snažím se proto, aby studenti proces učení přijali za vlastní a podíleli se na jeho obsahu. Rád bych, aby v hodinách bylo zřejmé, že vyvstalé otázky přesahují školu a osobně se nás dotýkají - provokují k myšlení a diskusi. Angličtina se pak stává zejména nástrojem komunikace, přičemž mým úkolem je se studenty korigovat formu vyjádřeného tak, aby patřičná gramatická stavba a lexis sloužily přesnosti a jasnosti významu sdělení. 

U mladších studentů je pro mě důležité opakované zažívání jazyka skrze hru, která podporuje sluchovou, vizuální a pohybovou paměť a kultivuje v komunikaci tolik potřebnou schopnost seberegulace. Dosazováním různých slovíček do zautomatizovaných jednoduchých frází se postupně snažíme „rozmluvit" beze strachu z chyby.

Balanc hravosti a návyku hlubokého, soustředěného promýšlení vytváří živnou půdu pro radostné zapálení pro věc. Věřím, že to jediné je skutečným pramenem oddané disciplíny a téměř nevyhnutelně vede k pozdější expertíze.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies