Ivana Suchomelová učitelka matematiky a biologie

Ve svých hodinách matematiky i biologie se snažím ukázat žákům provázanost, krásu i logiku přírodních věd, pomoci jim překonat jejich obavy z tohoto odvětví, odbourat předsudky, které si někdy o „složitosti“ přírodních věd a svých schopnostech porozumět jim přinášejí, a s oporou v jejich přirozené zvídavosti jim přinášet příležitosti zažít upřímnou radost z objevování nových věcí a vztahů a z prohloubení porozumění okolnímu světu.

Základní podmínku pro oboustranně efektivní spolupráci spatřuji v bezpečném klimatu třídy – to, že se žák nebojí před spolužáky zeptat, opravit svoji nepřesnou představu, přiznat chybu a naopak ji využít k porozumění novým poznatkům, se mi dlouhodobě osvědčuje jako přirozená ochrana před stresem žáků a jejich obavami z neúspěchu, které brání využití jejich potenciálu.

Co mě nejvíce naplňuje? To, když žáky matematika a biologie baví, když se snaží řešit problémové úlohy, když v situacích reálného života dokážou rozpoznat principy, kterým se v hodinách věnujeme, a že si budují komplexní představu o podstatě fungování světa. V neposlední řadě mi přinášejí důležitou zpětnou vazbu pro úvahy o efektivitě a způsobech učení, které zprostředkovávám budoucím učitelům v rámci projektu Učitel naživo.

Za rovnocennou osvojování obsahů vzdělávacích oborů považuji práci na upevňování třídního kolektivu v rámci práce třídního učitele. Protože rozvíjet u všech žáků jejich individualitu opřenou o nesobeckost, samostatnost, racionální uvažování – to je, oč tu běží :-).

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies