Helena Ester Divecká učitelka hebrejštiny a židovské výchovy

K výuce židovské výchovy jsem se dostala malou oklikou - nejdřív jsem začala učit hudební výchovu. V době, kdy vznikly Lauderovy školy, nebyla v Praze tradice výuky židovských témat, a tak jsem byla velmi ráda, když jsem se mohla zúčastnit školení tehdy nového programu TAL AM, který vyvinuli v Kanadě pro židovské školy v diaspoře. Program učí židovské tradice jednoduchou hebrejštinou. Je určen pro 1.-5. třídu ZŠ a obsahuje základy hebrejského jazyka a mnoha židovských témat, například svátky, Šabat, příběhy Tóry, Izrael. Tento program hojně využívá hudbu a písničky, což je mi blízké. A protože hudba má kouzelnou moc a hovoří k dětem "jiným jazykem", dokáže se dostat tam, kam obvyklá výuka nemůže. Proto také už několik let vedu pro děti na prvním stupni pěvecký sbor, který vystupuje i na mnoha akcích mimo školu.

 

Mým cílem je, aby děti získaly dobré základy hebrejského jazyka a měly ho spojený s židovskými tradicemi. Aby zpívání hebrejských písní pro ně nebylo zpívání v cizím jazyce. Aby zapalování chanukových svící bylo něco, co patří do jejich života. Aby židovské tradice měly v jejich životě své místo. Velkou radost mi dělá, když vidím, že děti hebrejština baví (a vydrží jim to až do 5. třídy), a úžasné je, když vidím, jak se do některých rodin židovské tradice vrací oklikou právě přes židovskou školu.

 

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies