František Kotmel učitel fyziky, matematiky a informatiky

Když jsem šel na VŠ tak nebylo mým cílem, že bych šel učit, ale během studií, jsem se setkal s vyučující, která mi ukázala, že fyzika a výuka fyziky není o počítání příkladů a memorování fyzikálních zákonů, ale o zkoumání světa kolem a kladení si správných otázek.

Ve výuce fyziky se primárně snažím o rozvíjení aktivního a kritického přístupu žáků k řešení problémů. Nedílnou součástí mé výuky jsou experimenty, na jejichž základě si žáci kladou otázky a na které pak hledají odpovědi. A tyto odpovědi zase vedou k novým experimentům.

Ve výuce matematiky se snažím o co nejindividuálnější přístup, tudíž málo počítám na tabuli, ale o to víc koukám žákům pod ruce, co sami reálně počítají, a ne co obkreslují z tabule.

Učení mě baví hlavně pro svoji pestrost a také proto, že můžu rozvíjet potenciál a nadšení žáků ve fyzice a matematice a zároveň co nejméně znechutit žáky, které tyto předměty jednoduše nebaví.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies