Filip Rut učitel semináře filosofie

Filosofii jsem vystudoval na FF UK a ke studiu mě přivedl skvělý seminář filosofie na Lauderkách, se kterým jsem se setkal na gymnáziu. Při výuce na gymnáziích se snažím zprostředkovat studentům nadšení, kterým jsem se tu sám „nakazil“.

Mám za to, že filosofie má potenciál oslovovat každého – protože odpovědi na filosofické otázky (co je skutečné, v čem spočívá pravdivost, jak mám jednat...) si v sobě každý už nějak „nosí“ a ovlivňují naše myšlení, cítění a jednání. Filosofie by měla vést k tomu, že si tyto už předem nereflektovaně „zodpovězené“ otázky poprvé explicitně položíme, a pokusíme se přezkoumat přesvědčivost vlastních (často podivných, nepodložených, pouze „opakovaných“) postojů.

Výchozím bodem mého učení filosofie je proto práce s intuicemi a před-porozuměními studentů, které formulují v otevřené diskuzi. Skrze prozkoumání vlastních postojů (a jejich kritiku/konfrontaci s jinými možnými odpověďmi z dějin filosofie) je možné se čelem postavit obávané (ale legitimní) otázce: proč by mě to mělo zajímat?

Velkou radost a motivaci čerpám z momentů, kdy se studenti poprvé nadchnou pro důležitost filosofického problému, nad kterým se  dříve nezamysleli.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies