Barbora Matějková sociální pedagog

Jako sociální pedagožka spolupracuji zejména se školní psycholožkou a dalšími členkami školního poradenského pracoviště na pozorování tříd a na zajišťování preventivních programů. Co se těchto programů týče, mou hlavní oblastí je sexuální výchova. Společně se snažíme reagovat na měnící se potřeby studujících, a aktivně tak přispívat k vytváření pozitivního třídního a školního klimatu. Pokud je nějaká rodina ohrožena sociálními problémy, nabízím jim svou podporu při hledání možných cest ke zlepšení aktuální situace. V případě potřeby spolupracuji taktéž s Orgánem sociálně právní ochrany dětí, a to právě na hledání různých způsobů podpory rodiny.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies