8.G Jiří Ratajík

Na Lauderkách učím češtinu, základy společenských věd, občanskou a mediální výchovu. Snažím se, aby žáci viděli svět v souvislostech, dovedli o něm kultivovaně hovořit i psát a stali se jeho aktivními spolutvůrci. Studentů, kteří se mnou už mají několikaletou zkušenost, jsem se zeptal, v čem vidí těžiště mé výuky. Odpovědi se s mými záměry docela protínají.

 • Už delší dobu se nám snažíte naznačit, že historické texty souvisí s přítomností a že každý text souvisí s jiným a vytváří se tak celá síť odkazů po všecka staletí.
 • Vedete studenty k zodpovědnosti a k tomu, aby přemýšleli sami za sebe.
 • Schopnost uvádět informace v souvislostech.
 • Zapojení žáků do společnosti.
 • Podle mě nás učíte, jak se orientovat a fungovat ve světě.
 • Snažíte se nás zastavit před kulturním a hlavně literárním barbarstvím.
 • Vedete nás ke kritickému myšlení a vlastnímu názoru.
 • Rozvíjíte politické povědomí.
 • Atmosféra ve třídě přátelská, podněcuje pozitivní vztah k předmětu.
 • Hledání osobních zájmů v rámci předmětu - dělej, co tě baví, tomu se věnuj i v tomto tematickém okruhu.

Na závěr pár nevážných odpovědí:

 • Rád učím a vím, že to umím a holkám / klukům se to líbí.
 • Zvonek a razítko You shall not pass. A pes! Důležité zmínit!

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies