2.G Matěj Dostál

Souhlasím s názorem Hugha Dellara, který říká: „Without grammar you can say little, without lexis you can say nothing.”

Snažím se žáky co nejvíce přiblížit rodilým mluvčím angličtiny - určitě ale nemám na mysli perfektní výslovnost nebo dokonalé zvládnutí jazykového systému. Mluvím o vnitřní pohodě, absenci výraznějšího úsilí a o přirozenosti, které komunikaci v rodném jazyce provázejí. Troufám si tvrdit, že téměř všichni absolventi Lauderek anglicky napíší formální email a popovídají si s kamarádem u kávy. Za mnohem důležitější však považuji otázku, zda tyto momenty žáky unavují, děsí, či zda je těší. Bez ohledu na chyby a nepřesnosti by totiž angličtina měla být především spolehlivý a pohodový parťák do života.

Je pravda, že žádný z mých studentů neunikne gramatickým pravidlům a psaní různých typů akademických esejí - obojí má při studiu jazyka své nezastupitelné místo. Je ale také pravda, že chybné použití předminulého času průběhového je téměř každému v reálném světě tak trošku jedno.

K radosti mi stačí (zdánlivě) málo: spolu s žáky opouštět třídu s úsměvem a vědomím, že předešlých 45 minut bylo lidsky příjemně strávených a alespoň náznakem smysluplných.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies