Tu bi-švatový rozcestník

Nápady, akce, aktivity, inspirace...

Prezentace půlročního projektu Cesta

anotace

Půlroční projekt - Cesta

... vydejte se po ní s námi

Platby v jídelně

na únor

e-learning pro dospělé

letní semestr únor – červen 2023

Základy grafického designu

pro nové i stávající účastníky

  • 03/02   Pololetní prázdniny
  • 06/02   Tu bi-švatový květinový swap (plakát)
  • 10/02   Teen+ šabaton (plakát)
  • 14/02 08:30 Konference In medias res (plakát)
  • 01/03   Uzávěrka přihlášek na gymnázium
  • 02/03   Odpolední dílna pro rodiče a děti — Purim

Zápisy a přijímací zkoušky