Volby do Školské rady

volební protokol

(Do)volby do Školské rady

proběhnou 10. dubna

Zápis do 1. třídy

UPOZORNĚNÍ

Platby v jídelně

na duben a květen

Zápis do MŠ

28. 3. 2019

Volby do Školské rady LŠ

výzva ke kandidatuře

  • 28/04   Konec pesachových prázdnin
  • 29/04   Zápis do 1. třídy
  • 07/05   Zápis do MŠ
  • 09/05   Jom haacmaut – odpolední párty plakát
  • 10/06   Šavuot – škola je zavřená
  • 23/06   Vysvědčení e-školy

Zápisy a přijímací zkoušky