Novinky

Platby v jídelně

duben 2015

Kód

gymnázia

Poplesová

situace

Vyjádření

Ad spála

Soutěž v angličtině

úspěchy studentek LŠ

Přijímačky nanečisto

KDY výsledky

Školní kalendář

  • 01/04 08:30 Pesachový projekt
  • 06/04 Pesachové prázdniny (6.–10. dubna)
  • 15/04 08:30 Rozdílové zkoušky do budoucí kvinty (a dalších tříd 8G)
  • 15/04 18:00 Třídní schůzky ZŠ a G
  • 19/04 24:00 Mezní termín odevzdání maturitní práce z Žs načisto (4.G)
  • 22/04 08:30 Přijímací zkoušky do primy - 1. den 1. kola

Články

Rozvíjej svůj talent

smlouva učitel-rodič-žák

Přečíst celý článek

Rozhovor s ředitelem

v Roš Chodeš (září 2014)

Přečíst celý článek