Zápis do 1. třídy

UPOZORNĚNÍ

Platby v jídelně

na duben a květen

Zápis do MŠ

28. 3. 2019

Volby do Školské rady LŠ

výzva ke kandidatuře

Bakaláři

v novém

Platby v jídelně

na únor a březen

  • 21/03   Projekt Purim Program oslav
  • 28/03   Den otevřených dveří (MŠ) (9:00–11:30, 14:00–18:00)
  • 02/04 18:00 Šul a šnaps plakát
  • 09/04   Zápis do 1. třídy
  • 10/04 18:00 Třídní konzultace
  • 10/04   Písemná část maturit (státní – slohová práce)

Zápisy a přijímací zkoušky