Petr Karas učitel geografie a dějepisu

K učitelství jsem se dostal náhodou, přes odborné předměty. Ale od začátku učitelování jsem si uvědomoval, jakou sílu tato profese má – jak nejen mně často životní dráhu předurčil skvělý/hrozný pedagog – mnohdy více, než okolí či dispozice.

Při výuce se snažím pokud možno zábavnou formou zpřístupnit systém světa kolem nás co nejširšímu počtu studentů, neopomíjím faktografii (bez níž, podle mého názoru, kvalitně fungovat nelze), ale pochopení a aplikace je důležitá (důležitější). Tím pádem výuka není dost „výkonnostní“, studenti, kteří chtějí dané předměty dále studovat na VŠ, si musí doplňovat znalosti v seminářích či sami. Snažím se, aby maximum výuky se odehrálo ve škole a jen minimum se přenášelo domů (úkoly, referáty, prezentace). Hlavním cílem je ukázat svět jako propojené místo, dovést žáky ke vnímání světa kolem nás globálně i lokálně současně, s co největším množstvím různých úhlů pohledu.

            Největší radost mi přinášejí absolventi, kteří si vědí rady se životem (a v skrytu doufám, že jsme k tomu také přispěli).

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies