3.Z Lucie Hornová

Od dětských let trávím většinu života ve školních třídách. Může za to hlavně moje máma, která učí na prvním stupni již více než 30 let. Odmalička jsem po jejím vzoru vyučovala matematiku pro plyšáky a český jazyk pro panenky, a tak pro mě povolání učitelky byla jasná volba.

Myslím, že při výuce na prvním stupni jsou zcela zásadní vztahy. Vztah mezi učitelem a žákem a vztah mezi žáky navzájem. Snažím se proto ke každému dítěti najít cestu, která nám dvěma bude nejvíce vyhovovat, a navázat tak vztah vzájemné úcty a otevřenosti. Přijde mi důležité rozvíjet osobnost dítěte, rozfoukávat plamínek čehokoliv, co ho baví, naučit se mluvit o pocitech a umět je rozpoznat a pojmenovat, rozvíjet umění naslouchat ostatním a kriticky myslet. I proto ve svých hodinách využívám možnosti ranních kruhů, dílen čtení a lekcí kritického myšlení, věnuji prostor otázkám dětí a hravému rozvíjení schopnosti spolupráce a práce na dobrém a bezpečném třídním klimatu.

Kontaktní formulář

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies