Organizace školního roku 2021–2022

Organizace školního roku

Událost Časové určení
Zahájení školního roku1. září
Den otevřeného vyučování a den otevřených dveří1. prosince
Den otevřených dveří (G)25. ledna
Vysvědčení31. ledna
Den otevřených dveří (MŠ)24. března
Zápis do 1. třídy ZŠ5. a 26. dubna
Přijímací zkoušky do primy, pohovor, 1. temín 1. koladuben
Státní část přijímacích zkoušky do primyduben
Zápis do MŠ3. května
Ukončení školního roku30. června

Třídní konzultace

Událost Časové určení
ZŠ a gymnázium (online)24. listopadu v 18:00
ZŠ a gymnázium6. dubna v 18:00
Budoucí 1. třída ZŠ a prima22. června v 18:00

Prázdniny, židovské i sekulární svátky

Událost Časové určení
Roš hašana7. a 8. září
Jom kipur16. září
Sukot21. a 22. září
Šmini aceret a Simchat Tora28. a 29. září
Státní svátky28. října, 17. listopadu
Zimní prázdniny23. prosince až 2. ledna
Pololetní prázdniny4. února
Státní svátky, pesachové prázdniny15. až 22. dubna
Šavuot5. a 6. června


Novinky