Školní projekty

Půlroční projekt "Rituály"

školní rok 2018/2019

Půlroční projekt "Domov"

školní rok 2016/2017

Půlroční projekt "Světlo"

školní rok 2015/2016

Půlroční projekt "1914–2014"

školní rok 2014/2015

Půlroční projekt "Po nás ať (ne)přijde potopa"

školní rok 2013/2014

Půlroční projekt "Kniha"

školní rok 2012/2013

Půlroční projekt "Erec Jisrael"

školní rok 2011/2012

Půlroční projekt "Karel Hynek Mácha"

školní rok 2010/2011

Půlroční projekt "Židé 20. století"

školní rok 2009/2010

Půlroční projekt "Maharal"

školní rok 2008/2009

Půlroční projekt "Naše škola"

školní rok 2007/2008

Slyš náš hlas

Škola se v současné době účastní projektu Slyš náš hlas.

Projekt Slyš náš hlas vytvořila organizace Hackney Music Development Trust, která na jeho realizaci spolupracuje s partnerskými organizacemi Židovské muzeum v Praze a Internationales Kammermusik Festival Nürnberg.


Projekt Hear Our Voice

V tomto projektu budou studenti z Londýna, Prahy a Norimberka reagovat na literární díla napsaná dětmi během holocaustu. Společně budou vytvářet díla nová (v případě Lauderových škol literární či výtvarná), která později představí.

Hanin kufřík

Projekt žáků druhého stupně ZŠ Gur Arje Lauderových škol
Vedoucí projektu – Mgr. Ilona Horáčková
Termín – září 2004 až červen 2006
Cíl projektu – umožnit žákům poznat a pochopit holocaust jim přístupnou formou - prostřednictvím dětského hrdiny

Spolupráce se školou Kugel v Cholonu

Naše škola navázala spolupráci se šestiletou střední školou Dr. Chaima Kugela v Cholonu. Paní Arazi, manželka izraelského velvyslance v České republice, zprostředkovala kontakt mezi naší školou a školou Kugel v Cholonu.Novinky