Zvýšení plateb

Zvýšení plateb za mateřskou školu a za stravné (ZŠ a G)

Vážení rodiče,

mrzí mě to, ale jsme nuceni zvýšit platby ze strany rodičů škole. Od září 2023. Půjde o navýšení ve dvou oblastech.

Za prvé jde o platby za školku (školkovné). Jak jsem informoval Reprezentaci ŽOP v říjnu 2022 a po projednání (a souhlasu) Radou školy LŠ (dne 21. 11 2022) se zvýší měsíční platba z 5 000 Kč na 6 000 Kč od školního roku 2023/2024. Stále bude platit možnost žádat ŽOP o dotaci na ½ školkovného. Mateřská školka, která vznikla v rámci LŠ jako poslední (2009) má odlišnou pozici oproti ZŠ a G. Při jejím vzniku deklarovala ŽOP, že přímá dotace škole se nebude týkat školky, a MŠ musí vyjít z dotace MŠMT a školkovného (podpora Obce jde jen za konkrétními žadateli). To se podařilo udržet celých čtrnáct let ve stejné výši (5 000), ale je již delší dobu neudržitelné, školku dotujeme z ostatních rozpočtových středisek (v rozporu s původním limitem daným ŽOP). Uvědomuji si, jak to může být pro řadu rodin citelný zásah, věřím, že s pomocí ŽOP se podaří najít schůdné řešení pro všechny. Ale za školu nemohu už dále stávající cenu udržet.

Druhé zvýšení se bude týkat plateb za školní jídelnu. Hned v úvodu předesílám, že ceny stravného pro MŠ se příští rok měnit nebudou (ačkoliv ceny potravin rostly bez ohledu na věk strávníků), protože už zvýšení školkovného bude velmi omezující pro mnohé. Ceny potravin za poslední rok vylétly rekordně, ale zvyšovaly se i předtím. Vyšla nová vyhláška ke školnímu stravování, která zásadně navýšila cenové stropy (pro představu: 7–10 let = 47 Kč za oběd, 15 a více let = 54 Kč). Rozhodli jsme se zvyšovat pouze cenu obědů, zatím ponechat cenu svačin. I tak navýšení není malé, ale opět – přichází po mnoha letech. Na vysvětlenou – MŠMT přispívá na mzdy zaměstnanců školní kuchyně, ŽOP na provoz (včetně vybavení) a energie, platby rodičů jdou výhradně na suroviny, i tak jsme za rok 2022 byli v záporných číslech (cca 0,7 mil. rozdíl mezi nákupem potravin a platbami rodičů na stravu). Od září 2023 se tak zvýší ceny obědů v LŠ: 7–10 let: 40 Kč / 11–14 let: 45 Kč / nad 15 let: 50 Kč. Jak jsem psal, ceny svačin zatím zůstanou.

Omlouvám se za nepříznivé zprávy, snažili jsme se oddalovat nevyhnutelné, snad i to, že ještě do září pojedeme ztrátově, dá mnohým čas se připravit.

Děkuji za pochopení a věřím, že LŠ zachováte přízeň.

Přeji pokud možno hezký den.

Petr KarasNovinky