Změny ve výuce od 5. 10. 2020

Změny ve výuce od 5. 10. 2020 – v návaznosti na opatření vlády

Informace k distanční výuce VG

Vážení studenti, vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali sadu opatření, která vstoupí v platnost od 5. října. Čekáme na metodiku MŠMT, třeba nějaká přijde, pokud tam bude něco nového, aktualizujeme informace, ale předběžně takto:

1) celé vyšší gymnázium (5.G–8.G) přechází na distanční výuku (zatím na 14 dní)

2) na všech stupních se zakazuje zpěv (!!!), prý si lze odskočit do Miroslavovy země, ale o Hv se bude učit nadále – nástroje, teorie…

3) na 2. stupni a NG se nebude konat tělocvik, namísto toto budou chodit studenti „na procházky“

4) na 1. stupni tělocvik možný – ale ideálně omezit převlékání v těsné šatně

5) kroužky – pokračují – uvnitř do 10 účastníků, venku do 20 (do limitu se vejdeme)

Co se týká distanční výuky vyššího gymnázia

a) pojede se dle stávajícího rozvrhu – tedy oproti jaru bude více online hodin

b) nebudou všechny hodiny online – tělocvik se online konat nebude, na některé předměty se budou studenti dělit (instrukce dodají daní vyučující), některé hodiny budou nahrazeny jinou formou samostudia

c) prosím všechny studenty, aby se dle rozvrhu připojili příští týden na každou (první) hodinu daného předmětu – tam obdržíte další informace

d) od jara se pokoušíme najít platformu, která by sjednotila výhody Moodlu, Google Classroomu a Zoomu, resp. odstranila největší zápory těchto platforem. Zcela úspěšní nejsme – i každá jiná platforma má negativa – ale vybrali jsme školní Teamsy, které nyní pojedou ve zkušebním režimu. Po nyní zavedeném bloku distanční výuky vyhodnotíme, zda bude možné Teamsy použít do budoucna globálně jako základní výukový a videokonferenční modul (vedle Bakalářů).

e) některé třídy už Teamsy zkoušely v uplynulých týdnech, nyní dostanou (či již dostali) od třídních všichni studenti VG instrukce k přihlašování

f) Bakaláři zůstávají jako základní informační systém, do kterého mají přístup i rodiče a který plní veškeré zákonné podmínky výuky stanovené státem.Novinky