ZMĚNY

Od pondělí (31. 1.) dochází ke dvěma významným změnám a řadě drobných, plus další změna od 15. 2.
Týká se zaměstnanců i žáků.


1) S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.


Neboli, kdo prodělal prokazatelně (PCR) covid, tak do 30 dnů od data pozitivního testu se NEMUSÍ testovat.


2) od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým.

Neboli, kdo prodělal prokazatelně (PCR) covid, tak do 30 dnů od data pozitivního testu NEMUSÍ do karantény, i když byl v rizikovém kontaktu s pozitivním.

3) od 15. 2. se zkracuje platnost očkovacích certifikátů tak, že od 15. 2. 2022 je platný pouze ten očkovací certifikát, u kterého od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou.

Neboli pokud učitel nemá 3. posilovací dávku, tak od 15. února mu přestává po 270 dnech od 2. dávky platit očkování.

PKNovinky