Židovská studia na FF UK

Na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se v akademickém roce 2016/17 otevírá nový magisterský obor židovských studií. Termín podání přihlášky je 29. 2. 2016.

Více informací naleznete v letáku a na aderse:
http://pcjs.ff.cuni.cz/node/269Novinky