Zápis do MŠ

Vážení zájemci o naši mateřskou školu,

letošní zápis do MŠ bude probíhat jinak, než jsme psali a než bylo plánováno. V souvislosti s nařízenou karanténou se mění formát zápisu:

  1. děti nebudou vůbec zápisu přítomné
  2. ani rodiče nemusí ve většině případů do školy
  3. rodiče jen vyplní několik dokumentů a pošlou je zpět do školy
  4. většinu uchazečů známe – jde o sourozence našich žáků. Pohovor se bude týkat jen rodičů dětí, které neznáme z naší MŠ, ZŠ či G.

Termíny a náležitosti:

  1. Ti, kdo nám poslali registraci/přihlášku a jsou z naší MŠ, ZŠ a G se nemusí již o nic starat. 4. května je obešleme – mailem – s přiděleným registračním číslem a dokumentem o zahájení správního řízení (týká se jen předškoláků). Plus poprosíme o zaslání obyčejné kopie rodného listu a doložení řádného očkování dítěte. Pohovor nebude nutný.
  2. Ti, kdo nám poslali registraci/přihlášku a dosud se neznáme. 4. května je obešleme – mailem – s přiděleným registračním číslem a dokumentem o zahájení správního řízení (týká se jen předškoláků). Plus je poprosíme o zaslání obyčejné kopie rodného listu a doložení řádného očkování dítěte. Po obdržení dokumentů se dohodneme se zájemci na pohovoru, který se bude konat 5. května. Osobně ve škole. Pokud bude platit karanténa, tak videokonferenčně.
  3. Ti, kdo dosud nepodali registraci k zápisu, prosím, aby nejpozději do 4. května poslali přihlášku/registraci – viz níže. Pak budeme postupovat dle bodu 2.

Kritéria přijetí jsou přiložena. Co se týká zaslání registrace/přihlášky – lze osobně (škola stále otevřena), poštou či datovou schránkou (ID: q2vxjdw). Co se týká dokumentu o zahájení správního řízení, lze sken i mailem. Kopie RL a očkování opět osobně, poštou či datovkou.

Den otevřených dveří MŠ jsme z důvody opatření státu zrušili.

Omlouváme se za komplikace, snažíme se minimalizovat problémy pro rodiče i děti.

Výsledky přijímacího řízení škola uveřejní nejpozději do 30 dnů od data zápisu.

Níže naleznete kritéria pro přijímání do MŠ a registraci/přihlášku k vyplnění.

Dokumenty k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/21Novinky